Jeta nuk mund të pres

Sa shume kohë humbin në pritje të download/upload të filmave apo dokumentave në internet. Nëse do ti numëronim do të surprizoheshim nga rezultati. Telekom e di vlerën e padiskutueshme të kohës, ndaj për këtë arsye vazhdimisht investon në përmirësimin e Rrjetit, fakt ky edhe i certifikuar nga P3 communication per Data Usage.