Theksi Francez

Kruasanët u krijuan nga pastiçierët e Parisit për të nderuar nusen e re në vendin e tyre Maria Antoneta. Ato janë një produkt Parisien origjinal si edhe simbol i Francës. Për të huajt shqiptimi i emrit të kruasantit mund të jetë mision i vështirë. Por për Shqiptarët ekziston një zgjidhje, mjafton të thonë: Belino.